top of page

Vi på Framgångsvision följer GDPR.


 

Framgångsvision värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Därför följer vi lagar och regler för att skydda din integritet, inklusive banksekretess och interna riktlinjer för hantering av personuppgifter.


 

Vi behandlar endast dina personuppgifter för särskilda och tydligt angivna ändamål. Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och registrera köp av våra tjänster.


 

Vi informerar dig tydligt om vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för, vilket framgår i den information om personuppgiftsbehandling som vi ger dig i samband med köp av tjänster eller medlemsregistrering.


 

Marknadsföring


 

Den information du lämnar till Framgångsvision används även för att kunna erbjuda dig bättre och mer personliga erbjudanden samt för att ge dig bättre service genom direkt marknadsföring. Vårt mål är att underlätta din vardag och belöna din lojalitet. Det inkluderar att kunna erbjuda dig:


 

Skräddarsydda erbjudanden baserat på dina intresseområden och behov.

Information genom utskick.

För att uppnå detta kan vi segmentera våra kunder baserat på de personuppgifter du har lämnat till oss.


 

Du har alltid rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du vill göra en sådan begäran skickar du skriftligt meddelande till oss på susann.nilsson@hotmail.com.


 

Samtycke


 

När det krävs eller är lämpligt, inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Du kan ge ditt samtycke genom att till exempel underteckna avtal/kontrakt eller registrera dig för att få informationsbrev. Innan du ger ditt samtycke informerar vi dig om behandlingen.


 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dig, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.


 

Information om personuppgifterna


 

Framgångsvision hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information kan du läsa mer här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/


 

Om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post susann.nilsson@hotmail.com.


 

Tillgång till personuppgifterna


 

Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till dina personuppgifter inom Framgångsvision.


 

Vi har också serviceavtal med företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Dessa avtal inkluderar bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är alltid Framgångsvision som ansvarar för behandlingen och du kan vända dig till oss med frågor om behandlingen.


 

Säkerhet


 

Dina anförtrodda uppgifter behandlas på ett tryggt sätt inom Framgångsvision. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna, och vi har skydd mot intrång och förstörelse av uppgifterna.


 

Dina personuppgifter överförs inte till någon utanför Framgångsvision, förutom de fall som nämns under rubriken "Tillgång till personuppgifterna" ovan.

  • Facebook Classic
  • Instagram Classic
bottom of page